søndag 23. mai 2010

Penger man ikke visste man hadde

Jeg har av en eller annen grunn to paypalkontoer. I dag logget jeg meg på den eldste, og fant 500 kr der. Betaling for et lite oversettelsesoppdrag jeg hadde i september. Jeg hadde glemt både jobben og lønna, så dette var morsomt!

lørdag 22. mai 2010

Skattetid

Jeg ser at jeg har fått et spørsmål fra Silje i april om fradrag på skatten, som jeg helt har oversett. Beklager! Heldigvis har vi fremdeles litt tid før den endelige likninga skal inn:

Når man driver ENK og leverer skatteskjemaer elektronisk, så trenger man ikke levere sjølmeldinga før 30. mai. Jeg tenkte jeg skulle begynne banninga og svertinga nå i helga, men regner med at jeg sitter oppe og kjefter neste helg også.

Hva kan man trekke fra? Tja, det samme som når man betalte moms (minus momsen ;) ), pluss litt ekstra:

Siden vi ikke får minstefradrag for ENK-biten, får vi en del ekstrating vi kan trekke fra. Det beste er å ha både ha lønnsinntekt og ENK, for da får man i pose og sekk. :)

Det enkleste er standardfradragene:

Faglitteratur/faglig oppdatering
2.2 Standardsats/fradrag for faktiske kostnader
Krever skattyter fradrag for faktiske kostnader i stedet for minstefradrag, og skattyter har behov for anskaffelse av litteratur i sitt yrke og vilkårene for fradrag ellers kan forutsettes å foreligge, kan det gis fradrag med inntil kr 1 500 uten at nærmere spesifikasjon kreves, jf. takseringsreglene § 1-3-23.
Kreves det fradrag for høyere beløp, må kostnadene spesifiseres og dokumenteres.

Hjemmekontor
2.1.1 Standardfradrag
I de tilfeller skattyter har hjemmekontor i fritakslignet bolig, herunder andelshavers leilighet i boligselskap, gis et standardfradrag med kr 1 500 for hjemmekontor mv. jf. takseringsreglene § 1-3-26. Fradaget skal ikke reduseres selv om skattyter har bodd i huset en del av året eller kun brukt hjemmekontoret en del av året.

Du kan ikke skrive av både standardfradraget og spesifikke utgifter til hjemmekontoret (strøm, kommunale avgifter, ytre vedlikehold osv.). For de fleste vil det nok lønne seg å regne ut alle småutgiftene. Det skal ikke mye til før de er over 1500.


Går du utenfor standarden, så finnes det ganske mye forskjellig. jeg skal fylle på etterhvert som jeg finner flere, så følg med på oppdateringene!

Arbeidstøy
Det skal en del til før du får trekt fra arbeidsklær. Da må det være klær som ikke er egnet til privat bruk: uniformer, kostymer eller klær med svært synlige logoer.Og så en ting som ikke er spesielt for oss med ENK:
Barnepass
Alle med unger har fått med seg at man kan trekke fra barnehageutgiftene (ikke matutgiftene) opp til en viss sum. I år er den 25000 for det første barnet, og 15000 pr barn etter det. Det man gjør er å telle antall unger man har boende hjemme, som er under 11 år. Om de går i barnehage eller på SFO er irrelevant, det er faktiske utgifter til pass og stell man kan trekke fra. Beløpet reduseres ikke hvis barnet bare har vært til stede deler av året, så hvis du har et barn som er født 30. desember, så kan du fremdeles trekke fra hele beløpet. Hvis det er første barnet klarer du ikke å bygge opp så store barnepassutgifter på to dager, men er det snakk om flere søsken, så er det totalsummen som gjelder.

Hvilke utgifter er legitime?
-barnehage
-hvit dagmamma
-SFO
-transport til og fra barnepass
-barnevakt

Det er ikke noe krav om at man skal ha arbeidsinntekt for å få dette fradraget, så jeg kan ikke skjønne annet enn at man kan trekke fra utgifter til barnevakt for kinobesøk, ferieturer hos besteforeldre osv. Du må ha kvittering for alt, utenom kjøringen. Der må du sette opp antall kilometer, eller vise hvor mye ekstra du må betale for bussen.

Du får kun trekke fra ekstrakjøring. Dvs at hvis du leverer ungene på vei til jobb, må du finne korteste vei til jobben og avstanden når du er innom barnehagen, og regne ut differansen. Visveg er et veldig fint verktøy for å finne distanser.

Utbytte fra Gjensidige

Gjensidige deler ut penger til dem som har forsikringsordninger der nå. Det ser ut til at man får omtrent 10% tilbake av det man betalte inn i fjor. For oss blir det en tusenlapp ekstra, som vi ikke hadde regnet med. :)

lørdag 1. mai 2010

Apriltallene

Den største endringen i april var at jeg ble godkjent på Shutterstock og lastet opp så mye som mulig dit. Samtidig tok jeg en skikkelig opprydding i de gamle bildene mine og la inn nøkkelord i metadataene. Det var litt forskjellig hva jeg hadde lastet opp til de ulike stedene, så jeg har fylt etter det som manglet.

Bindingstiden til Dreamstime går ut i begynnelsen av mai, så 17.mai-helga blir jeg sittende og laste opp bilder. Jeg kommer forhåpentligvis til å ha 5-doblet portfolioene (og inntektene ;)) på alle steder utenom Dreamstime mot slutten av mai.

Totalen denne måneden havnet på litt over 200 kr. Dvs en nedgang fra mars. Det var nok på tide å gjøre dette grepet, for det er særlig inntekten hos Dreamstime som har gått ned.


Dreamstime april(totalt):
Godkjente bilder: 14 (277)
Antall salg: 24 (257)
Inntekt (NOK): 135,53(1798,64)
Ned 30 kr fra mars, og det laveste siden november i fjor.

Shutterstock april (totalt)
Godkjente bilder: 40 (40)
Antall salg: 21 (21)
Inntekt (NOK): 40,68 (40,68)
Jeg lastet opp de første bildene på Shutterstock 19. april, og solgte ca 2 bilder om dagen ut måneden. Prisen pr. bilde er lav, men jevne salg gjør det verdt det. Shutterstock er kjent for å selge mest av de nyeste bildene, mens de gamle blir begravd i den store databasenMicrostockfilk bruker ofte uttrykket "feed the beast", når de omtaler Shutterstock. Hvis man ønsker å opprettholde inntekten der, så må man laste opp nye bilder hele tiden.


View My Portfolio">Istock april(totalt):
Godkjente bilder: 15 (43)
Antall salg: 3 (12)
Inntekt (NOK): 27,61 (92,40)
Flere bilder, færre salg. Det er nok sant det de sier at mars er en av de beste månedene i året.

123RF april(totalt):
Godkjente bilder: 6 (30)
Antall salg: 0 (2)
Inntekt (NOK): 0 (7,47)

YAYmicro april(totalt):
Godkjente bilder: 19 (69)
Antall salg: 0 (3)
Inntekt (NOK): 0 (24,20)

Bigstock april(totalt):
Godkjente bilder: 0 (29)
Antall salg: 2 (3)
Inntekt (NOK): 8,87 (26,72)
To salg denne måneden også. Dette begynner å ta av. :ironi:


Can Stock Photo april(totalt):
Godkjente bilder: 19 (42)
Antall salg: 0
Inntekt (NOK): 0
Canstock er det eneste selskapet på lista mi som ikke har gitt noen som helst inntekt. Men det kan visst gi ganske høye tall når det først selges noe der, så jeg får beholde dem ei estund til.

Scanstock april(totalt):
Godkjente bilder: 13 (45)
Antall salg: 0 (1)
Inntekt (NOK): 0 (8,07)

Depositphotos april(totalt):
Godkjente bilder: 18 (56)
Antall salg: 0
Inntekt (NOK): 0 (34,35)